Privacy- en cookie beleid

Privacy verklaring van flowyourtime.com
Flow Your Time respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Flow Your Time verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden namens Flow Your Time. Wanneer je meer informatie wilt over privacy binnen Flow Your Time, neem gerust contact op met info@flowyourtime.com.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Flow Your Time verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flowyourtime.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flow Your Time verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder: Flow Your Time verstuurt zijn klanten soms een nieuwsbrief. Uw naam en e-mailadres wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd, wanneer u diensten van ons afneemt of je zelf hebt ingeschreven in een formulier. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om te evalueren
- Flow Your Time analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Het verbeteren en monitoren van de gebruikerservaring met Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google servers in de Verenigde staten en daar opgeslagen. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
- Flow Your Time verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flow Your Time zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is:
7 jaar voor financi√ęle en fiscale gegevens. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Flow Your Time verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Flow Your Time maakt gebruik van de webshop module van Ecwid. Hun voorwaarden zijn te vinden op www.ecwid.com/eu-privacy-policy .

6. Cookies
Flow Your Time.com maakt gebruik van functionele , analytische en 3rd party cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook gebruiken wij jouw gegevens om onze website te verbeteren.

7. Alle gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevens overdraagdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan via info@flowyourtime.com een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek na te sturen. Wanneer we dat verzoek doen vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Flow Your Time zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Flow Your Time wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flow Your Time neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flowyourtime.com .

9. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.